การทำงานของ เครื่องวัด Flow meter เป็นอย่างไรกันนะ?

0 Comments
https://www.pico.co.th/

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกันเลย เครื่องวัด Flow meter ก็คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดการไหล หรือ Flow ของวัตถุทุกชนิดที่มีคุณสมบัติที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ของเหลว (liquid flow), อากาศ (Air flow), แก๊ส (Gas flow) เหล่านี้ถือว่าเป็นของไหลทั้งสิ้น ซึ่งในระบบของงานอุตสาหกรรม วัตถุในกลุ่มของไหลดังกล่าวนั้น ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยอาจอยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือไม่ก็เป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญของการผลิต  โดยสถานะของวัตถุในกลุ่มของไหลนั้น หากไม่ได้มีการควบคุมหรือบังคับให้มีการไหลไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานหรือทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น เครื่องมือในการควบคุมหรือที่เรียกว่า เครื่องวัด Flow meter จึงถูกพัฒนาขึ้นมาและนำมาใช้งานเพื่อควบคุมการไหลของของไหลให้เป็นไปในทางที่ต้องการ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง  รูปแบบการใช้งานเครื่องวัด Flow meter  ปัจจุบัน การใช้งานเครื่องวัด Flow meter นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ โดยเครื่องวัด Flow meter ที่มีการใช้งานแบบ วัดการไหลของปริมาตร (Volume flow rate) นั้น จะเป็นรูปแบบที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด โดยในบทความนี้ จะอธิบายถึงรูปแบบการทำงานของเครื่องวัด Flow meter ชนิดต่าง […]