การทำงานของ เครื่องวัด Flow meter เป็นอย่างไรกันนะ?

0 Comments
https://www.pico.co.th/

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกันเลย เครื่องวัด Flow meter ก็คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดการไหล หรือ Flow ของวัตถุทุกชนิดที่มีคุณสมบัติที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่าจะเป็น ของเหลว (liquid flow), อากาศ (Air flow), แก๊ส (Gas flow) เหล่านี้ถือว่าเป็นของไหลทั้งสิ้น ซึ่งในระบบของงานอุตสาหกรรม วัตถุในกลุ่มของไหลดังกล่าวนั้น ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยอาจอยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือไม่ก็เป็นแหล่งของพลังงานที่สำคัญของการผลิต 

โดยสถานะของวัตถุในกลุ่มของไหลนั้น หากไม่ได้มีการควบคุมหรือบังคับให้มีการไหลไปในทิศทางเดียวกัน ก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานหรือทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้น เครื่องมือในการควบคุมหรือที่เรียกว่า เครื่องวัด Flow meter จึงถูกพัฒนาขึ้นมาและนำมาใช้งานเพื่อควบคุมการไหลของของไหลให้เป็นไปในทางที่ต้องการ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพนั่นเอง 

รูปแบบการใช้งานเครื่องวัด Flow meter 

ปัจจุบัน การใช้งานเครื่องวัด Flow meter นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ โดยเครื่องวัด Flow meter ที่มีการใช้งานแบบ วัดการไหลของปริมาตร (Volume flow rate) นั้น จะเป็นรูปแบบที่ถูกนำไปใช้งานมากที่สุด โดยในบทความนี้ จะอธิบายถึงรูปแบบการทำงานของเครื่องวัด Flow meter ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการวัดอัตราการไหลของปริมาตร โดยจะประกอบไปด้วย 2 องค์ประอบหลัก ๆ อันได้แก่ 

https://www.pico.co.th/
  • Flow Sensor หรือ Flow Transducer 

เครื่องวัด Flow meter ที่มีองค์ประกอบในลักษณะนี้ จะเป็นตัวเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบทางฟิสิกส์ ซึ่งในที่นี้คือหมายถึงอัตราการไหลของวัตถุที่มีสถานะเป็นของไหลนั่นเอง โดยจะทำการแปลงสัญญาณให้กลายมาเป็นรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้า หรือการเคลื่อนที่ในทางกล เพื่อที่ให้เครื่องวัด Flow meter ได้ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณที่ทำการแปรแล้วเรียบร้อยนี้ ส่งต่อไปยังส่วนต่อไป เพื่อทำการวิเคราะห์ผลเพื่อการดำเนินงานต่อไป ซึ่งส่วนต่อไปนั้นก็คือ Flow Indicator หรือ Display Unit นั่นเอง 

  • Flow Indicator หรือ Display Unit 

องค์ประกอบของเครื่องวัด Flow meter ส่วนนี้ จะเป็นส่วนประกอบที่รับหน้าที่ต่อจาก Flow sensor โดยรับข้อมูลสัญญาณที่ผ่านการแปลงแล้วมาดำเนินการต่อ ด้วยการแสดงผล ซึ่งจะแสดงผลออกมาในหลาย ๆ รูปแบบ ตามที่ผู็ใช้งานได้กำหนดเาไว้ ไม่ว่าจะเป็น สเกล, ระดับความสูง หรือแสดงผลเป็นตัวเลขแบบดิจิทัล เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่แปลงออกมาได้ ให้กับผู้ใช้งานได้รับทราบ และได้รู้ว่าค่าการไหลมีผลเป็นอย่างไร เพื่อดำเนินการควบคุมของไหลต่อไป 

ต้องขออธิบายเพิ่มเติมว่าเครื่องวัด Flow meter บางชนิด ก็ไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนก็ได้ โดยอาจจะอยู่ภายในตัวเดียวกัน หรือจะแยกกัน แต่ทำงานพร้อมกันก็สามารถทำได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pico.co.th/ ซึ่งทาง Pico เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหรกรรมต่างๆที่ครบวงจร